เจนีวา การเดินทางสู่100ล้าน @Jaynivajourney - Social Media Marketing

Janiva

@Jaynivajourney
"อิสรภาพในการทำสิ่งที่เรารัก" คือหัวใจ เพราะวัยรุ่นยุคนี้แค่ขยันไม่พอ ต้องรู้จักตัวเองให้ดี มาเป็นกำลังใจกันเเละกันได้ที่ เพจ เจนีวา การเดินทางสู่ 100 ล้าน เพราะเราจะสร้างความสำเร็จไปด้วยกันsocial media marketing

View facebook page


"Brand awareness campaign.

INCREASED POST ENGAGEMENT by 262% ;

INCREASED PAGE LIKE by 892% "


BPH Care

Next Project

See More